redakcja@lab.media.pl +48 32 790 43 30
Laboratorium

Prenumerata

Kwartalnik LAB dostępny jest w prenumeracie. Prenumeratę można rozpocząć w każdym, dogodnym dla Państwa momencie na okres co najmniej roku.

Koszt rocznej prenumeraty 1 egz. (4 numery) - 120,96 zł (w tym 8% VAT)

 

Roczna prenumerata to zamówienie czterech kolejnych numerów bez względu na termin jej rozpoczęcia.

 

Zamówienia prenumeraty można dokonać kilkoma łatwymi sposobami:

Numery archiwalne dostępne na życzenie
Podane ceny są cenami brutto.

 

Kolportaż i prenumerata

 

Niniejszym zamawiam czasopismo LAB w prenumeracie rocznej w cenie 120,96,- zł (cena prenumeraty rocznej 1 egz.), w tym 8% VAT.
Upoważniam Wydawnictwo SIGMA NOT / Roble Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy, płatnej przelewem po jej otrzymaniu.


DANE DO FAKTURY (PŁATNIK):

ODBIORCA PRENUMERTATY:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wydawnictwo Sigma NOT / Roble Sp. z o.o. moich danych osobowych podanych przeze mnie do wiadomości Wydawnictwa w celach związanych z wysyłką wydawnictw, promocją i marketingiem.


Pollab Logo LABportal
HTL