redakcja@lab.media.pl +48 32 790 43 30
Laboratorium

Partnerzy

POLLAB

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB jest organizacją dobrowolną, niezależną, zrzeszającą laboratoria badawcze i pomiarowe, jednostki certyfikujące wyroby oraz inne instytucje, zakłady produkcyjne i usługowe, którym bliska jest tematyka działania Klubu.

Powstał 3 grudnia 1991 roku z inicjatywy Centralnego Biura Jakości Wyrobów i Grupy 82 Laboratoriów reprezentujących instytucje, instytuty badawcze, wyższe uczelnie.

Klub POLLAB stanowi forum współdziałania i wymiany doświadczeń polskich laboratoriów badawczych, pomiarowych i jednostek certyfikujących wyroby w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością zgodnych z normami europejskimi.

Klub jest członkiem stowarzyszonym w EUROLAB - Europejskiej Organizacji Laboratoriów Badawczych.

http://www.pollab.pl/

Pollab Logo LABportal
HTL