redakcja@lab.media.pl +48 32 790 43 30
Laboratorium

Kontakt

Redakcja LAB
ul. Misjonarzy Oblatów MN 3/1
40-129 Katowice
tel.: +48 32 790 44 60
faks: +48 32 442 07 58

Redaktor naczelny - Marcin Rewerenda
tel.: +48 32 790 44 60
redakcja@lab.media.pl

Dział Reklamy i Marketingu
Justyna Nalepka

tel.:+48 32 726 30 50
biuro@lab.media.pl

Dział DTP
Klaudia Piekarska
dtp@lab.media.pl

Prenumerata i Kolportaż - Zakład Kolportażu SIGMA-NOT
ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa
tel.: +48 22 840 35 89, 22 840 30 86
prenumerata@@sigma-not.pl

Korekta – Zespół Redakcji LAB

Druk – Taurus, Halinów

Wydawca - Roble Sp. z o.o.
ul. Misjonarzy Oblatów MN 3/1
40-129 Katowice
NIP: 634-27-82-724, REGON: 241919972
KRS: 0000384856
Kapitał zakładowy: 50 000 zł wpłacony w całości

pre
Pollab Logo LABportal
HTL