redakcja@lab.media.pl +48 32 790 43 30
Laboratorium

Editors

Marcin Rewerenda - Editor-in-chief
Tomasz Herudziński

redakcja@lab.media.pl
tel. +48 32 790 44 60
faks +48 32 442 07 58

Co-operation:
prof. dr hab. inż. Małgorzata Iwona Szynkowska
dr hab. Rajmund Michalski
dr Lidia Kozak
dr hab. Przemysław Niedzielski
mgr inż. Aleksandra Łyko

Pollab Logo LABportal
HTL