redakcja@lab.media.pl +48 32 790 43 30
Laboratorium

Calculations & simulations

Applications available in Polish only.

1. Niepewność wyniku pomiaru natężenia oświetlenia (K. Siedlecka, LAB 3,4/2009)

2. Walidacja metody oznaczania mętności w wodzie (K. Siedlecka, LAB 2/2009)

3. Szacowanie niepewności wyników oznaczania zawartości żelaza w wodzie (K. Siedlecka, LAB 6/2008)

4. Kinetyka wielostopniowej hydrolizy enzymatycznej substratu białkowego (J. A. Balejko, LAB 6/2004)

5. Niepewność wyniku pomiaru przyspieszenia drgań mechanicznych o działaniu ogólnym (K. Siedlecka, LAB 2/2007)

6. Obliczenia i symulacje do cyklu artykułów W. Ufnalskiego

Arkusz kalkulacyjny MS Excel z zainstalowanym dodatkowym oprogramowaniem staje sie świetnym narzędziem slużącym do wykonywania zarówno typowych obliczen chemicznych jak i zaawansowanych symulacji. Zamiarem redakcji LAB jest zachecenie Czytelników do lepszego poznania mozliwosci MS Excela i stosowania go w praktyce, nie tylko laboratoryjnej. W tym celu na lamach naszego czasopisma, poczawszy od numeru 6/2001, publikowany jest cykl artykulów z zalaczonym oryginalnym oprogramowaniem umozliwiajacym naszym Czytelnikom istotne zwiekszenie mozliwosci obliczeniowych MS Excela i samodzielne wykonywanie nawet zlozonych obliczen i symulacji "chemicznych".
Wszystkie pliki są spakowane w formacie .zip, program umożliwiający rozpakowanie plików w środowisku Windows, znajduje się tutaj

Ponizej zamieszczona jest lista artykulów wraz z nazwami plików pomocniczych:

 1. Waldemar Ufnalski "Obliczenia chemiczne za pomoca MS Excela" - cz. I. "Sklad elementarny substancji" LAB 6/2001.

 2. lab_01.zip

 3. Waldemar Ufnalski "Symulacje równowag kwasowo-zasadowych za pmoca MS-Excela cz. I" - "Roztwory kwasów lub zasad". LAB 1/2002

 4. lab_02.zip

 5. Waldemar Ufnalski "Opracowanie wynikow doswiadczen i metody numeryczne za pomoca MS Excela cz. I" - "Interpolacja jedno- i dwuwymiarowa danych dyskretnych". Lab 2/2002

 6. lab_03.zip

 7. Waldemar Ufnalski "Symulacja równowag kwasowo-zasadowych za pomoca MS Excela cz. II" - "Roztwory soli i wodorosoli slabych kwasów i mocnych zasad". LAB 3/2002

 8. lab_04.zip

 9. Waldemar Ufnalski "Obliczenia chemiczne za pomoca MS Excela cz. II" - "Zastosowanie metod algebry liniowej do obliczen stechiometrycznych i termodynamicznych - bilansowanie równan stechiometrycznych". LAB 4/2002

 10. lab_05.zip

 11. Waldemar Ufnalski "Symulacja równowag kwasowo-zasadowych za pomocą MS Excela cz.III" - "Krzywe miareczkowania roztworów kwasów roztworami mocnych zasad" Lab 5/2002

 12. lab_06.zip

 13. Waldemar Ufnalski "Opracowanie wyników doświadczeń i metody numeryczne za pomocą MS Excela cz. II" - "Opracowanie serii wyników pomiarów" Lab 6/2002

 14. lab_07.zip

 15. Waldemar Ufnalski "Opracowanie wyników doświadczeń i metody numeryczne za pomocą MS Excela cz. III" - "Korelacja i regresja danych dyskretnych cz.I" Lab 1/2003

 16. lab_08.zip

 17. Waldemar Ufnalski "Obliczenia chemiczne za pomocą MS EXcela cz. III" - "Zastosowanie metod algebry liniowej do obliczeń stechiometrycznych i termodynamicznych - bilansowanie równań reakcji elektrodowych" LAB 2/2003

 18. lab_09.zip

 19. Waldemar Ufnalski "Obliczenia chemiczne za pomocą programu MS Excel cz.IV" - "Zastosowanie metod algebry liniowej do obliczeń stechiometrycznych i termodynamicznych - badanie liniowej niezależności reakcji" Lab 3/2003

 20. lab_10.zip

 21. Waldemar Ufnalski "Obliczenia chemiczne za pomocą programu MS Excel cz.V" - "Zastosowanie metod algebry liniowej do obliczeń stechiometrycznych i termodynamicznych – wykorzystanie liniowej zależności reakcjii" Lab 4/2003

 22. lab_11.zip

 23. Waldemar Ufnalski "Opracowanie wyników doświadczeń i metody numeryczne za pomocą MS Excela cz. IV" - "Weryfikacja hipotez statystycznych dotyczących serii wyników pomiarów (I)" Lab 6/2003

 24. lab_12.zip

 25. Waldemar Ufnalski "Opracowanie wyników doświadczeń i metody numeryczne za pomocą MS Excela cz. V" - "Całkowanie numeryczne" Lab 1/2004

 26. lab_13.zip

 27. Waldemar Ufnalski "Opracowanie wyników doświadczeń i metody numeryczne za pomocą MS Excela cz. V" - "Rozwiązywanie równań i układów równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu " Lab 2/2004

 28. lab_14.zip

 29. Waldemar Ufnalski "Symulacja równowagi tworzenia rozkładu kompleksów za pomocą MS Excela cz. I" - "Badanie równowagi tworzenia kompleksów jednordzeniowych z pominięciem reakcji ubocznych" Lab 4/2004

 30. lab_15.zip

 31. Waldemar Ufnalski "Symulacja równowagi tworzenia rozkładu kompleksów za pomocą MS Excela cz.II" - "Miareczkowanie kompleksometryczne z pominięciem reakcji ubocznych" Lab 5/2004

 32. lab_16.zip

 33. 17. Waldemar Ufnalski "Symulacja równowagi strącania - rozpuszczania soli i wodorotlenków za pomocą MS Excela cz I" - "Badanie równowagi strącania - rozpuszczania soli trudno rozpuszczalnych z pominięciem reakcji ubocznych" Lab 6/2004

 34. lab_17.zip

 35. Waldemar Ufnalski "Opracowanie wyników doświadczeń i metody numeryczne za pomocą MS Excela cz. VII" - "Rozwiązywanie równań nieliniowych metodami numerycznymi" Lab 1/2005

 36. lab_18.zip

 37. Waldemar Ufnalski "Rozwiązywanie układu równań liniowych niejednorodnych" Lab 3/2005

 38. lab_19.zip

 39. Waldemar Ufnalski "Rozwiązywanie układu równań nieliniowych metodami numerycznymi" Lab 5/2005

 40. lab_20.zip

 41. Waldemar Ufnalski "Potencjały reakcji połówkowych i ich interpretacja" Lab 1/2006

 42. lab_21.zip

 43. Waldemar Ufnalski "Symulacja równowagi utleniania – redukcji za pomocą MS Excela cz. II; Diagramy trwałosci elektrochemicznej układów *potencjał – pH* i ich interpretacja" Lab 3/2006

 44. lab_22.zip

 45. Waldemar Ufnalski "Symulacja równowagi utleniania – redukcji za pomocą MS Excela cz. III; Obliczanie równowag utleniania-redukcji" Lab 2/2007

 46. lab_23.zip

 47. Waldemar Ufnalski "Symulacja równowagi utleniania – redukcji za pomoca MS Excela cz. IV; Miareczkowanie redoksometryczne" Lab 4/2007

 48. lab_24.zip

Pollab Logo LABportal