redakcja@lab.media.pl +48 32 790 43 30
Laboratorium

Contact us

LAB Editor
ul. Misjonarzy Oblatów MN 3/1
40-129 Katowice
tel.: +48 32 790 44 60
fax: +48 32 442 07 58

Editor-in-chief - Marcin Rewerenda
tel.: +48 32 790 44 60
redakcja@lab.media.pl

Advertising & Marketing
tel.:+48 32 726 30 50
reklama@lab.media.pl

DTP
tel.: +48 32 720 97 54
dtp@lab.media.pl

 

Adjustment – Zespół Redakcji LAB

Publisher - Roble Sp. z o.o.

ul. Misjonarzy Oblatów MN 3/1
40-129 Katowice
NIP: 634-27-82-724, REGON: 241919972
KRS: 0000384856
Kapitał zakładowy: 50 000 zł wpłacony w całości


Pollab Logo LABportal