redakcja@lab.media.pl +48 32 790 43 30
Laboratorium

Redaktion

Marcin Rewerenda - Chefredakteur
Tomasz Herudziński


redakcja@lab.media.pl
tel. +48 32 790 44 60
faks +48 32 442 07 58

Mitarbeit:
prof. dr hab. inż. Małgorzata Iwona Szynkowska
dr hab. Rajmund Michalski
dr Lidia Kozak
dr hab. Przemysław Niedzielski
mgr inż. Aleksandra Łyko

Pollab Logo LABportal
HTL