redakcja@lab.media.pl +48 32 790 43 30
Laboratorium

Kontakt

LAB Redaktion
ul. Misjonarzy Oblatów MN 3/1
40-129 Katowice
tel.: +48 32 790 44 60
faks: +48 32 442 07 58

Chefredakteur - Marcin Rewerenda
tel.: +48 32 790 44 60
redakcja@lab.media.pl

Anzeige & Marketing
tel.:+48 32 790 43 30
reklama@lab.media.pl

DTP
tel.: +48 32 720 97 54
dtp@lab.media.pl

 

Berichtigung – Zespół Redakcji LAB

Verleger - Roble Sp. z o.o.

ul. Misjonarzy Oblatów MN 3/1
40-129 Katowice
NIP: 634-27-82-724, REGON: 241919972
KRS: 0000384856
Kapitał zakładowy: 50 000 zł wpłacony w całości

Pollab Logo LABportal